Ditt leende – din bästa accessoar

Ett gott skratt förlänger livet – och skratt smittar – brukar det heta. Påståenden som det finns vetenskaplig grund för. Men den som skäms för sina tänder undviker ofta att le. Dumt, tycker vi, eftersom ditt leende är din bästa potentiella accessoar.

Första steget är såklart att få dig att öppna munnen. Om du är obekväm med ditt leende så kommer det att märkas. Du kommer inte dra nytta av leendets alla magiska effekter. Ett vackert leende betyder inte nödvändigtvis perfekt symmetri – en rak rad med pärlor. Men vi tror att de flesta håller med om att tänderna ska vara någorlunda fräscha till färgen. Om ett liv fullt av fest och stress – vin och kaffe – har missfärgat dina gaddar kan du alltid rådfråga din tandläkare. Eller tar du hellre saken i egna händer? Besök Dentway, och använd ett av deras gör-det-själv-paket för vitare tänder.

Varför ska vi le?

Att le gör att vi uppfattas som mer hälsosamma och välmående. Men anledningarna till att ett leende är attraktivt sträcker sig långt bortom de rent kosmetiska. Att söka positivitet ökar din karisma. Ditt leende kommunicerar kreativitet och produktivitet, ökar din trovärdighet och ger din personlighet mer dragningskraft. Det kommer dessutom att smitta av sig på omgivningen:

Ett antal försökspersoner fick se bilder av arga och glada ansikten i 30 millisekunder, vilket är så kort tid att man inte medvetet kan uppfatta vad man ser… Trots att exponeringstiden var så kort, reagerade försökspersonerna spontant genom att spänna zygomatic-muskeln (som vi använder när vi ler) så fort bilden av ett glatt ansikte visades – Svenska Dagbladet

Men du ler inte bara för andras skull – våra minspel signalerar inte bara något till omvärlden, utan påverkar också hur vi känner oss. Att le reducerar stress. Och förbättrar kanske till och med ditt mående på en cellulär nivå.